Yhteinen maakuntaohjelmatyö käynnissä –  kohti strategisten kärkien kokonaisuutta

Maakuntaohjelman 2018 – 20121 laadinta käynnistettiin 16.1. tilaisuudella, johon osallistui laajasti (n. 30 hlöä) eri kumppanien ja sidosryhmien edustajia. Tilaisuudessa pohdittiin tulevan maakuntaohjelman painopisteitä strategisten kärkien kautta. Samassa tilaisuudessa kuultiin Pohjanmaan liiton edustajien terveisiä maakuntaohjelmien vertaisarvioinnista. Saimme arvokkaita evästyksiä tulevaan työhön; maakuntaohjelmassa on hyvä tehdä fokusoituja valintoja strategisten kärkien alla, perustella tehtyjä valintoja ja kuvata riittävällä seikkaperäisyydellä itse laadintaprosessi.

Maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelman laadintaprosessia kokouksessaan 27.1. ja antoi ns. käynnistyspäätöksen. Maakuntahallitus huomioi, että maakuntaohjelmaa laaditaan poikkeuksellisessa tilanteessa, laajan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Keski-Suomen liiton toimistolla maakuntaohjelman valmistelu käynnistyi täydellä vauhdilla helmikuulla. Prosessiin on kiinnitetty laajasti liiton asiantuntijoita ja vastuutettu eri osa-alueet. Työkokouksia olemme pitäneet säännöllisesti.

Vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa on käynnistetty kevättalvella ja tätä jatkamme aina pitkälle syksyyn, ohjelman laadintaprosessin loppuun asti.

Huhtikuun 3. päivä maakuntaohjelmasta keskusteltiin Keski-Suomen kansanedustajien kokouksessa. Strategiset painopisteet tunnistettiin tärkeiksi, mutta hyvinvointi ja terveys sekä matkailu nähtiin tärkeinä nostoina bio-, digi- ja osaamistalouden rinnalla.

Keski-Suomen kauppakamarin osaamisvaliokunta pohti maakuntaohjelmaa 5.4. kokouksessaan. Noin 10 hengen voimin tarkastelussa oli erityisesti osaamistalous, yksi strategiamme kärjistä.

Kuntajohtajien kokouksessa 20.4. oli keskustelun kohteena maakuntaohjelman pääteemoista aluerakenne ja saavutettavuus, biotalous sekä matkailu. Keskustelua herätti erityisesti saavutettavuuden haasteet; se on elinehto monelle toimialalle ja kasvulle.

SOTE- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun liittyvä asiantuntijaryhmä ”Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu” kokoontui maakuntaohjelman äärelle 25.4. Noin 15 eri organisaation edustajaa kävi vilkasta keskustelua tulevan ohjelman painopisteistä, ja pohti maakuntaohjelmaa erityisesti tulevan maakunnan ja käynnissä olevan uudistuksen kautta.

Huhtikuun 28. päivä maakuntaohjelman kimppuun käytiin maakunnallisen tulevaisuusryhmän kanssa. Strategisten painopisteiden näkymää tutkailtiin myös yli maakuntaohjelman nelivuotiskauden.

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa ohjelmaa puitiin 2.5. Esille nousi eritoten maakunnan strategisten tavoitteiden ja keskeisten aluekehitystoimien välinen suhde. Kaikissa keskusteluissa – kuten ELY-keskuksen väen kanssa – on myös tunnistettu tarve nivoa strategiset kärkemme tiiviimmin toisiinsa ja tunnistaa tärkeät leikkauspinnat.

Olen tyytyväisyydellä tunnistanut innokkaan otteen eri sidosryhmissä; maakuntaohjelma kiinnostaa ja se mielletään tärkeäksi, maakunnan yhteiseksi aluekehittämisen tavoitepaperiksi. On ensiarvoisen tärkeää, että laadimme maakuntaohjelmaa laajassa kumppanuudessa ja moniäänisessä vuoropuhelussa.

Eri asiantuntijat ovat haastaneet strategisten kärkiemme asemoitumisen suhteessa toisiinsa. Monessa keskustelussa on noussut esiin se, miten esimerkiksi digi- ja osaamistalous nivoutuvat toisiinsa, ja kuinka biotalous ei voi kehittyä ilman osaamista. Tunnistan tässä tulevan maakuntaohjelman yhden keskeisistä haasteista: miten määritämme ja kuvaamme strategisten kärkien ja tavoitteiden muodostaman kokonaisuuden niin, että tulevat ohjelman painopisteet ja toimenpiteet aidosti tähtäävät strategisiin tavoitteisiimme.