Seututilaisuudet maakuntaohjelmatyön helminä

Keski-Suomen uuden maakuntaohjelman (2018 -2021) työstäminen on jatkunut vahvan osallistumisvaiheen merkeissä. Syyskuun alkupuolella järjestimme kolme seututilaisuutta, jotka keräsivät ilahduttavan runsaan ja monipuolisen osallistujakaartin. Viitasaaren, Jyväskylän ja Keuruun tilaisuuksiin osallistui yli sata innokasta aluekehittäjää.

Kuntien, valtion ja järjestöjen edustajien kanssa käytiin vilkasta vuoropuhelua strategisista kärjistä ja painopisteistä. Tilaisuuksien osallistava toteutustapa tuki keskustelua ja ideointia. Erityisen tyytyväinen olen tilaisuuksien innostuneeseen yleistunnelmaan; asiaan tartuttiin innolla ja sopivan rennolla, ilmiselvästi innovatiivisuutta tukeneella tavalla. Keskustelu pysyi myös ansiokkaasti maakuntaohjelman ”lentokorkeudella”: pohdinnat olivat strategisia ja asioita tarkasteltiin neljän vuoden aikajänteellä koko maakunnan kannalta.

Seututilaisuuksien perusteella tekemämme strategiset valinnat näyttävät onnistuneilta. Biotalous, digitalous, osaamistalous, hyvinvointitalous ja matkailu muodostavat aluekehittämisemme kovan ytimen. Näiden strategisten kärkien alle jäsentyi edelleen muutamia keskeisiä painopisteitä. Seututilaisuuksissa vahvistui myös yhteinen ymmärrys siitä, miten strategiset kärjet linkittyvät toisiinsa, muodostaen vahvan kokonaisuuden. Linkityksiä ja yhdyspintoja strategisten kärkien väliltä tunnistettiin paljon.

Seututilaisuudet olivat myös mainio esimerkki – ja muistutus – siitä, että yhteinen tekeminen ja prosessi on yksittäistä asiakirjaa tärkeämpää. Lämmin kiitos kaikille seututilaisuuksiin osallistujille!