Keski-Suomen tieverkon rungon muodostavat EU:n TEN-T-ydinverkkoon kuuluva valtatie 4 ja valtatie 9, joka on myös osa Euroopan tason verkkoa. Maakunnan muukin päätieverkko on laadukas ja sen liikennöitävyys sekä liikenneturvallisuus ovat hyvää tasoa. Myös hiljaisemmat tiet pidetään kunnossa elinkeinoelämän, asukkaiden ja mökkeilijöiden tarpeisiin.

Maakunnan tärkein ratayhteys Tampere-Jyväskylä-Pieksämäki on osa Euroopan tason liikenneverkkoa. Radan kaksiraiteisuus Jyväskylään nopeuttaa merkittävästi yhteyttä pääkaupunkiseudulle. Pääosin sähköistetty rataverkko mahdollistaa taloudelliset raaka-aineiden ja vientituotteiden kuljetukset.

Maakunnan saavutettavuus

Valtatiet 4 ja 9 muodostavat Keski-Suomen tieverkon rungon, jota muu päätiestö täydentää. Valtatien 4 kuuluminen eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkoon on mahdollistanut tien huomattavan parantamisen. Nelostien moottoritieosuuksia on jatkettu pohjoisen ja etelän suuntaan ja ohituskaistajaksoja parannettu ja lisätty. Myös Ysitiellä moottoritieosuus on pidentynyt ja ohituskaistoja on tullut lisää. Muutakin päätieverkkoa on parannettu ja sen liikennöitävyydestä huolehdittu. Euroopan tason liikenneverkkoon kuuluva Jyväskylä–Tampere -rata lyhentää kaksiraiteisena matkustusajan Jyväskylästä Helsinkiin 2 tuntiin 15 minuuttiin. Kansainvälisten yhteyksien kannalta merkittävää on, että syöttöliikenne Jyväskylästä Helsinki-Vantaan lentoasemalle kestää enää 2 tuntia. Myös junayhteydet Jyväskylästä Pietariin ovat sujuvat. Maakunnan rataverkko on pääosin sähköistetty, mikä varmistaa taloudelliset raaka-ainekuljetukset tuotantolaitoksiin ja vientikuljetukset etelä- ja länsirannikon satamiin sekä itäisille raja-asemille.

Metsä- ja mökkiteiden liikennöitävyys

Hyväkuntoista tieverkkoa tarvitaan koko Keski-Suomessa, sillä teillä liikkuvat mm. energiantuotannon raaka-ainekuljetukset sekä perinteiset metsäteollisuustuotteet ja uudet biotuotteet. Hiljaisempienkin teiden liikennöitävyys tulee säilyttää kohtuullisena vakituisen ja loma-asutuksen sekä maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen vuoksi.