Kongressit, festivaalit, urheilu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumat houkuttelevat koti- ja ulkomaisia vieraita Keski-Suomeen. Vetonauloja ovat Jyväskylä ja Jämsä, mutta myös muu keskisuomalainen matkailu- ja vapaa-ajan tarjonta kiinnostaa kävijöitä. Viisi kansallispuistoamme, Leivonmäki, Isojärvi, Pyhähäkki, Salamajärvi ja Etelä-Konnevesi sekä useat luonnonsuojelualueet, kulttuurimaisemat ja puhdas keskisuomalainen luonto tarjoavat elämyksiä kävijöilleen kaikkina vuodenaikoina.

Suotuisat elinolosuhteet lisäävät vetovoimaa

Monikeskuksinen aluerakenne toimivine sisäisine ja ulkoisine liikenne- ja tietoliikenneyhteyksineen luo ihmisille turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Tiiviimmän asutuksen taajamat sekä sekoittuneet vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen alueet parantavat ihmisten elinolosuhteita ja maakunnan vetovoimaa. Reitistöt yhdessä kansallispuistojen kanssa ovat tärkeässä asemassa virkistyksen kannalta. Ne aktivoivat ihmisiä liikkumaan ja niillä on siten myös kansanterveydellistä merkitystä.