Jyväskylän seutu valtakunnallisten pääteiden ja ratojen risteämiskohtana on luonteva alue logistiikkayrityksille. Kilpailuetua tuovat niin edullinen sijainti Etelä- ja Pohjois-Suomen välisen tieliikenteen välietappina kuin logistiikka-alan kattava koulutustarjonta ja alalla jo toimivat menestyvät yritykset.

Jyvässeudun merkittävän logistiikkakeskittymän ohella pienempiä terminaaleja toimii myös muualla maakunnassa. Metsä- ja energiateollisuuden raaka-ainehankinnan kuljetusketjut ja teollisuuden tuotekuljetukset työllistävät koko Keski-Suomessa. Lentorahtikuljetukset vahvistavat Tikkakosken lentoaseman seudun logistista asemaa.