Osaamistaloudessa erityisen keskeistä on yrittäjyysosaaminen, joka läpäisee kaikki koulutusasteet. Osaamistaloudessa tietotaito ja asiantuntijuus korostuvat, joten tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän korkeakoulutettujen henkilöiden perustamia yrityksiä.

Yritystehdas käynnistyy

Oppilaitosten ja Jykesin perustaman Yritystehtaan tärkein tehtävä on auttaa korkeasti koulutettuja ja ammatillisia osaajia liikeideoiden jalostamisessa kannattaviksi yrityksiksi. Yritystehtaan tavoitteena on tuottaa 1 000 uutta yritystä vuodessa. Tehdas aloittaa toimintansa vuonna 2014.

Yrittäjyys osaksi tutkintoa

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen yrittäjyysstrategia määrittelee tavoitteet ja keinot yrittäjyyden lisäämiseksi. Strategia toteutus on lähivuosien merkittävin oppilaitosten yhteinen Keski-Suomen tulevaisuuteen vaikuttava kehittämishanke. Tulevaisuudessa yrittäjyysopinnot ovat osa tutkintoja.