Osaamisen myyminen vaatii palveluiden tuotteistusosaamista. Uusien tuotteiden kaupallistamisessa tarvitaan monen tahon yhteistyötä, toimivia verkostoja muualle Suomeen ja maailmalle. Jotta osaamisesta syntyy pysyvää arvoa, pitää myös IPR-asioiden – aineettoman pääoman suojaamisen – olla kunnossa.