Keski-Suomessa on vahva osaamisperusta, mutta se ei ole muuntunut riittävästi uudeksi liiketoiminnaksi. Tämä näkyy muun muassa siinä, että maakunnan tutkimuksen ja kehittämisen voimavaroista julkinen sektori käyttää nykyisellään kaksi kolmasosaa ja yksityinen sektori vain yhden kolmasosan, kun muulla Suomessa luvut ovat päinvastoin. Menestyvässä osaamistaloudessa yritykset ja koulutusorganisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä siten, että syntyvistä ideoista saadaan jalostettua osaamisen kautta uutta yrittäjyyttä ja liiketoimintaa. Julkisen sektorin tehtävänä on tehdä liiketoiminnan kehittäminen helpoksi. Kehittämisen painopisteet valitaan yrityksissä.

Tuetaan yritysten kasvua

Keski-Suomi tarvitsee menestyäkseen kasvuyrityksiä. Kasvun tukena ovat uudenlaiset kehittämispalvelut ja rahoitusmuodot. Hyvä esimerkki on Keski-Suomessa kehitetty Kasvu Open -malli, jossa yrittäjät sparraavat toisia yrittäjiä. Kasvun tueksi tarvitaan myös uusia rahoitustapoja, kuten joukkorahoitusta, bisnesenkeleitä sekä varhaisen vaiheen pääomasijoittajia.