Suomalainen koululaitos on huippuluokkaa ja sen historiallinen synnyinsija on Jyväskylässä. Tämä osaaminen kiinnostaa myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Ensimmäiset koulutusvientiprojektit ovat tuoneet hyvää kokemusta ja asiakastuntemusta. Tulevaisuudessa osaamisen vienti tulee koostumaan koulutusviennin ohella entistä enemmän osaamisen ja koulutuksen integroinnista kaikkien tuotteiden ja palveluiden vientiin.

Vauhtia vientiverkostoihin

Keski-Suomi tarvitsee uusia vientituloja ja -aloja. Perinteisen teollisuusviennin rinnalle nousee osaamiseen ja palveluihin perustuva vienti. Palveluvientiverkostoja kehitetään ja yhteistyötä koulutusviennissä tiivistetään myös kansainvälisissä vientiverkostoissa. Esimerkkinä vientiverkostosta on kesäkuussa 2014 perustettu Suomalaisen oppimisosaamisen verkosto ry. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää suomalaista koulutusvientiä sekä tarjota foorumin vertaisoppimiselle ja tietotaidon jakamiselle koulutusvientiin liittyen. Tavoitteena on kansallinen edustaminen ja jäsenten liiketoiminnan kehittäminen ja toimijoiden verkostoituminen liiketoimintaa tehden.