Osaamistalous edellyttää elinikäistä oppimista, joka alkaa laadukkaasta perusopetuksesta ja etenee maakunnan oppilaitoksissa ja jatkuvassa kouluttautumisessa läpi työelämän. Oppiminen tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla ja verkossa.

Uutta liiketoimintaa

Elinikäisen oppimisen kehitys avaa osaamisalan yrityksille runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia.