Keskisuomalainen osaamistalous maailmansarjaan

Osaamistalous tarkoittaa aineettoman pääoman, kuten osaamisen ja tietotaidon, hyödyntämistä liiketoiminnassa. Osaamisen kärkemme ovat oppiminen ja koulutus, liikunta, teknologia, kyberturvallisuus sekä ympäristö- ja bioenergiaosaaminen.

Yritykset jalostavat osaamisen liiketoiminnaksi

Keski-Suomessa on vahva osaamisperusta, mutta se ei ole muuntunut riittävästi uudeksi liiketoiminnaksi. Tämä näkyy muun muassa siinä, että maakunnan tutkimuksen ja kehittämisen voimavaroista julkinen sektori käyttää nykyisellään kaksi kolmasosaa ja yksityinen sektori vain yhden kolmasosan, kun muulla Suomessa luvut ovat päinvastoin. Menestyvässä osaamistaloudessa yritykset ja koulutusorganisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä siten, että syntyvistä ideoista saadaan jalostettua osaamisen kautta uutta yrittäjyyttä ja liiketoimintaa. Julkisen sektorin tehtävänä on tehdä liiketoiminnan kehittäminen helpoksi. Kehittämisen painopisteet valitaan yrityksissä.

Lue lisää »

Yrittäjyys kunniaan

Osaamistaloudessa erityisen keskeistä on yrittäjyysosaaminen, joka läpäisee kaikki koulutusasteet. Osaamistaloudessa tietotaito ja asiantuntijuus korostuvat, joten tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän korkeakoulutettujen henkilöiden perustamia yrityksiä. Oppilaitosten ja Jykesin perustaman Yritystehtaan tärkein tehtävä on auttaa korkeasti koulutettuja ja ammatillisia osaajia liikeideoiden jalostamisessa kannattaviksi yrityksiksi.

Lue lisää »

Tuotteistaminen varmistaa huippuosaamisen hinnan

Osaamisen myyminen vaatii palveluiden tuotteistusosaamista. Uusien tuotteiden kaupallistamisessa tarvitaan monen tahon yhteistyötä, toimivia verkostoja muualle Suomeen ja maailmalle. Jotta osaamisesta syntyy pysyvää arvoa, pitää myös IPR-asioiden – aineettoman pääoman suojaamisen – olla kunnossa.

Lue lisää »

Koulutusviennistä osaamisen vientiin

Suomalainen koululaitos on huippuluokkaa ja sen historiallinen synnyinsija on Jyväskylässä. Tämä osaaminen kiinnostaa myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Ensimmäiset koulutusvientiprojektit ovat tuoneet hyvää kokemusta ja asiakastuntemusta. Tulevaisuudessa osaamisen vienti tulee koostumaan koulutusviennin ohella entistä enemmän osaamisen ja koulutuksen integroinnista kaikkien tuotteiden ja palveluiden vientiin.

Lue lisää »

Elinikäinen oppiminen muuttaa koulutusmalleja

Osaamistalous edellyttää elinikäistä oppimista, joka alkaa laadukkaasta perusopetuksesta ja etenee maakunnan oppilaitoksissa ja jatkuvassa kouluttautumisessa läpi työelämän. Oppiminen tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla ja verkossa. Tämä avaa osaamisalan yrityksille runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää »