Maakunnan yhteistyöryhmä kävi viime viikolla strategisen lähetekeskustelun maakuntaohjelman tavoitteiden päivitystarpeesta, strategisista valinnoista sekä tavoitteiden vaikutuksista toimintaan.

Nykyisen maakuntaohjelman tavoitteena on:

10 000 uutta työpaikkaa
2 000 uutta yritystä
2 miljardia lisää vientiä
yritysten t&k&i osuuden nosto 60 %:iin

MYR totesi tavoitteiden olevan kovia, mutta realistisia ja MYR linjasi, että tavoitteet pitäisi saavuttaa tällä maakuntaohjelmakaudella eli 2021 mennessä. Tavoitteiden toteuttaminen pitäisi näkyä myös toimenpidetasolla eli jokaisen toimenpiteen ja hankkeen kohdalla on mietittävä miten ja millä aikataululla ne auttavat tavoitteiden saavuttamisessa.

Maakuntaohjelman nykyisinä kärkinä ovat bio-, digi- ja osaamistalous sekä aluerakenne ja saavutettavuus. MYR kävi keskustelua siitä, että kavennetaanko kärkiä ja panostetaan enemmän muutamaan strategiseen valintaan vai lisätäänkö kärkien määrää.
MYR nosti uusiksi kärjiksi edellisten rinnalle hyvinvoinnin ja matkailun. Näin varmistetaan, että kasvu on nykyistä laajempaa ja leveimmillä hartioilla.

Maakuntaohjelma 2018-2021 valmistuu syksyn aikana ja maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy sen omalta osaltaan kokouksessa 6.10.2017.