Maakuntaohjelmatyötä leimasi läpi prosessin vahva osallistava työote. Kohtasimme maakunnan väkeä lukuisissa työpajoissa, kokouksissa ja sosiaalisen median kanavilla. Lopputulos on koko maakunnan, aito keskisuomalainen tahdonilmaus; keskeiset aluekehittämisen linjaukset on piirretty uuteen maakuntaohjelmaan 2018 – 2021. Kiitos kaikille mukana olleille ja maakuntaohjelmatyöhön osallistuneille!

 

Liki vuoden kestänyt maakuntaohjelman laadinta huipentui 1. joulukuuta maakuntavaltuuston kokouksessa, jossa järjestimme valtuutetuille kyselytunnin; vuoropuhelu asiantuntijoiden kanssa jatkui prosessin loppuun asti. Valtuusto hyväksyi Keski-Suomen maakuntaohjelman 2018 – 2021 yksimielisesti. Uusi maakuntaohjelma on strateginen, ennakoiva ja tavoitteellinen. Maakuntaohjelma korostaa muutosjoustavuutta ja Keski-Suomen omia vahvuuksia. Strategiset kärjet (biotalous, digitalous, osaamistalous, hyvinvointitalous ja matkailu) muodostavat leveät kasvun hartiat. Kärjet luovat kykyä erottautua ja kilpailuetua maakunnalle.

 

Maakuntaohjelman kanssa rinnan valmistui Keski-Suomelle uusi tarkistettu maakuntakaava. Prosessien tiivis kuljettaminen rinnakkain ilmensi tapaamme ajatella aluekehittäminen laveasti, jolloin alueiden käyttö on kiinteä osa laajaa aluekehittämisen kokonaisuutta. Strategiset valintamme näkyvät myös maakuntakaavassa, samoin saavutettavuuden tärkeys maakunnan elinvoimaisuudelle.

 

Seuraavaksi kääritään hihat ja ryhdytään yhdessä tekemään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa (TOPSU). Toimeenpanosuunnitelmassa tarkentuvat keskeiset aluekehittämisen toimenpiteet, joilla tavoitellaan maakuntaohjelman tavoitteita ja edistetään valittuja strategisia kärkiä. TOPSU on myös rahoitussuunnitelma EU:n rakennerahastovarojen maakunnallisesta käytöstä. Myös toimeenpanosuunnitelmassa haluamme tarkastella aluekehittämistä laveasti; TOPSU on samalla myös alueiden käytön suunnitelma seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Maakuntaohjelman ja maakuntakaavan yhteistä toimeenpanoa tehdään keskisuomalaisella tavalla – myös osana maakuntauudistusta.

Maakuntaohjelmatyön osana tämä blogi on päässyt maaliinsa ja hiljenee ainakin toistaiseksi. Maakunnan kehittäjien pöhinä kuitenkin jatkuu, ja sitä voit seurata Keski-Suomen liiton ja muiden maakunnan kehittäjien kanavissa.