Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi vuosien 2018 – 21 maakuntaohjelman kokouksessaan 1.12.2017.

Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018 – 2021

Ympäristöselostus

Maakuntaohjelman nähtävilläoloaika on 4.12.2017 – 3.1.2018.

Maakuntaohjelmassa esitetään maakunnan vahvuuksiin, erityspiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelman valmistelussa tarkistettiin aiemmin laadittuja strategiavalintoja sekä hyödynnettiin neljän Länsi-Suomen maakunnan yhteisesti toteuttamaa maakuntaohjelmien vertaisarviointia. Ohjelma huomioi maakuntauudistuksen sekä aluekehittämisjärjestelmän ja aluekehittämisen strategisen suunnittelun uudistumisen vaikutukset.

Maakuntaohjelma laadittin laajassa kumppanuudessa kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien toimijoiden
kanssa. Blogissa Keski-Suomen liiton asiantuntijat kertoivat maakuntaohjelmaprosessin etenemisestä sekä erityisesti eri toimijoiden kanssa käydystä vuoropuhelusta.

 

Valmisteluprosessin keskeiset esittelymateriaalit:

Maakuntaohjelmaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen (pekka.hokkanen@keskisuomi.fi, p. 040 595 0016) ja ympäristöselostukseen liittyvissä kysymyksissä ympäristöpäällikkö Reima Välivaara (reima.valivaara@keskisuomi.fi, p. 040 595 0918).