Keski-Suomen maakuntaohjelma 2018-21 kirjoitetaan vuoden 2017 aikana. Kaikki Keski-Suomen tulevaisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan tähän työhön.

Tältä sivulta löydät valmisteluprosessin keskeiset esittelymateriaalit:

Uuden maakuntaohjelman (2018 – 2021) valmistelussa tarkistetaan aiemmin laadittuja strategiavalintoja sekä hyödynnetään neljän Länsi-Suomen maakunnan yhteisesti toteuttamaa maakuntaohjelmien vertaisarviointia. Maakuntaohjelmassa esitetään maakunnan vahvuuksiin, erityspiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Valmistelussa huomioidaan maakuntauudistus sekä aluekehittämisjärjestelmän ja aluekehittämisen strategisen suunnittelun uudistumisen vaikutukset.

Maakuntaohjelma laaditaan laajassa kumppanuudessa kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien toimijoiden
kanssa. Blogissa Keski-Suomen liiton asiantuntijat kertovat maakuntaohjelmaprosessin etenemisestä sekä erityisesti eri toimijoiden kanssa käydystä vuoropuhelusta.

Keski-Suomen nykyinen maakuntaohjelma käsittää vuodet 2014 – 2017, ja se perustuu Keski-Suomen strategiaan, joka on vuoteen 2040 saakka ulottuva kehittämissuunnitelma.