Keski-Suomesta viedään maailmalle osaamista, pitkälle jalostettuja tuotteita ja laadukkaita palveluita. Maakunnan raaka-aineet jalostuvat paikallisissa tuotantolaitoksissa. Laadukas palveluosaaminen takaa asiakkaita matkailu- ja hyvinvointibisnekseen.

Osaamisen vientiin vauhtia

Keski-Suomi tarvitsee menestyäkseen uusia vientituloja ja -aloja. Perinteisen teollisuusviennin rinnalle on saatava osaamiseen ja palveluihin perustuvaa vientiä. Viennin kehittämisessä panostetaan yritysten palveluvientiin ja palveluvientiverkostojen kehittämiseen, sekä tiivistetään yhteistyötä koulutusviennin saralla maakunnan sisällä sekä kansainvälisissä vientiverkostoissa.

Yhteistyökumppaneita uusilta alueilta

Keskisuomalaisilla toimijoilla on vahvat suhteet Euroopan unionin maihin sekä Venäjälle ja Kiinaan, mutta kasvattaaksemme osaamisen vientiä haemme uusia markkinoita myös muualta. Mitä laajemmin linkitymme osaksi kansainvälisiä verkostoja, sitä paremmin pääsemme mukaan globaaliin arvonluontiin ja uudenlaiseen työnjakoon.