Keskisuomalaisten organisaatioiden ja niiden työtekijöiden osaaminen biotaloudessa, digitaloudessa sekä osaamistaloudessa on huippuluokkaa. Keskisuomalaiset ovat maailmalla haluttuja yhteistyökumppaneita. Yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä julkisten toimijoiden yhteistyö rakentaa Keski-Suomea kansainvälisesti merkittävänä osaamisen keskittymänä. Kansainvälinen osaaminen nostaa alueen työnantajien vetovoimaa, jonka ansiosta Keski-Suomi houkuttelee ulkomaalaisia osaajia. Osaaminen vetää ympärilleen osaamista, mikä vauhdittaa koko maakunnan kehittymistä.

Kansainväliset kumppanuudet

Keskisuomalaiset yritykset ja tutkimusyhteisö toimivat kansainvälisessä verkostossa ja hakevat yhdessä kumppanuuksia muiden alueiden huippuosaajista. Kansainvälisen kaupan lisäksi kehittämishankkeet ja vaihto-ohjelmat lisäävät kansainvälistä vuorovaikutusta ja osaamista. Samalla alueen organisaatiot pysyvät tietoisina globaaleista trendeistä ja uusista nousevista aloista. Kansainvälisyyden tulee olla arkipäivää Keski-Suomen toimijoille.