Tuotannon automatisoituminen etenee nopeasti. Robotit hoitavat tuotannon rutiinitöitä tehokkaasti ja 3D-tulostus muuttaa tuotannon logiikkaa. Ihmistä tarvitaan kuitenkin kehittämään tuotannon toimintaa. Jotta Keski-Suomen kilpailukyky säilyy ja kohenee, pitää yritysten olla valmiita investoimaan uusimpaan teknologiaan ja kehittämään sen avulla toimintaansa. Henkilöstön osaaminen suuntautuu suorittavan työn sijaan tuotannon suunnitteluun, kehittämiseen ja innovointiin.

Ihminen yhteistyössä robotin kanssa

Tuotantoautomaatio lisää valmistavien yritysten kilpailukykyä, kun tuotannon läpivientikyky ja tarkkuus paranevat robottien avulla. Jatkossa robotit hoitavat valtaosan fyysisistä toiminnoista, mutta osaavia ihmisiä tarvitaan edelleen havainnoimaan tarpeita, keksimään niihin uusia ratkaisuja sekä vastaamaan moraalista ja etiikasta. Robotiikkaosaamiseen ja robotiikan käyttöönottoon kaikilla aloilla tulee varautua ajoissa, jotta automatisoituva tuotanto saadaan säilymään omassa maakunnassa.

Tuotteiden tulostus mullistaa tuotannon

Kolmiulotteisen (3D-) tulostuksen mahdollisuuksia on teollisuudessa hyödynnetty pitkään. Tulostusmateriaali voi olla esimerkiksi muovia, puukuitua, keraamia, lasia tai jopa elävää kudosta. Pienet kotitulostimet tekevät tuloaan, toinen ääripää on jopa talojen elementtien tulostus. Tulostamalla voidaan toteuttaa yhä monimutkaisempia ja laadukkaampia kappaleita, mikä edistää esimerkiksi prototyyppien ja varaosien valmistusta. 4D-tulostusteknologian ansiosta voidaan tulostaa kappaleita, jotka hakevat muotonsa tulostuksen jälkeen. Tavaroiden lähituotanto ja pienten sarjojen nopea muunneltavuus ovat tärkeitä lisäarvotekijöitä asiakkaalle.