Globaalin tietoverkon laajentuessa ja yhteyksien parantuessa myös uhat lisääntyvät. Verkkohyökkäyksistä on tulossa yrityksille suuri uhka ja myös kansalaiset joutuvat varautumaan niihin suojatakseen tietojaan ja varmistaakseen sujuvat yhteydet. Jyväskylä on kansallisen kyberturvallisuuden Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman koordinaattori, joka vahvistaa alueen asemaa kyberturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja yritysten keskittymänä. Kyberturvallisuuden innovaatiokeskittymä rakentuu kahden pilarin varaan, jotka ovat kyberosaaminen ja kyberliiketoiminta. Vahva osaaminen synnyttää uusia yrityksiä ja houkuttelee alan yrityksiä ulkomailta sijoittumaan Keski-Suomeen.

Kyberosaaminen korkeakoulutuksen kärkenä

Kyberturvallisuusalan tutkimus- ja koulutusosaamisemme edustaa kansainvälistä tasoa. Alan huippuosaajille ja yrityksille syntyy kansainvälisesti houkutteleva kilpailukykyinen toimintaympäristö, jota tavoitetta Jyväskylässä tehtävä kyberturvallisuuden tutkimus- ja koulutustoiminta jo tukee. Jyväskylä tulee olemaan yksi kansainvälisistä osaamiskeskittymistä, jossa tarjotaan kyberturvallisuuden maisteri-, jatkokoulutus- ja YAMK-koulutusohjelmia.

Kansainvälistä liiketoimintaa kyberturvallisuudesta

Kyberturvallisuuden liiketoiminnan syntyminen tarvitsee alan tutkimuksen ja opetuksen lisäksi teknologioiden soveltamista ja palveluinnovaatioita. Uusin tutkimus auttaa kehittämään uusia kyberturvallisuusalan tuotteita ja palveluja kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Turvalliset ja toimivat verkkoratkaisut on kilpailutekijä kaikkien alojen yrityksissä. Kansainvälisiä verkostojen avulla ja rahoitusmahdollisuuksia hyödyntämällä Keski-Suomi voi kehittyä edelläkävijäksi kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa.