Digitaloudessa maantieteellinen sijainti menettää merkityksensä ja markkinat yhtenäistyvät, mutta samalla globaali kysyntä tuo keskisuomalaisille innovaatioille uusia markkinoita. Uusia tuotteita ja palveluja syntyy eri puolilta maailmaa kertyvän osaamisen tuloksena. Keskisuomalaiset organisaatiot toimivat sujuvasti kansainvälisissä verkostoissa. Globaalien trendien ja uusien ilmiöiden tuntemus on kilpailukyvyn kannalta elintärkeää.

Uusinta tietoa yli toimialarajojen

Tulevaisuustietoa tulee hyödyntää entistä tehokkaammin uusien teknologioiden omaksumisessa ja toimintojen uudistamisessa. Tämä edellyttää eri toimialojen, yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden tiiviimpää yhteistyötä ja yhteisiä luovia toimintaympäristöjä. Toimiala- ja ammattirajojen hämärtyessä yrityksiltä, tutkijoilta, oppilaitoksilta ja julkisilta tahoilta vaaditaan uudenlaisia verkostoja. Oman osaamisen täydentämistä tulee hakea parhailta asiantuntijoilta. Toisaalta omasta osaamisesta pitää osata kertoa selkeästi muille – keskisuomalaista tietotaitoa kannattaa markkinoida ja myydä maailmalle.

Palveluinnovaatiot syntyvät monimutkaisissa verkostoissa

Digitalouden vallankumouksessa on kyse uusista innovatiivisista verkossa toimivista palveluista. Palveluinnovaatioiden kehittämisessä tarvitaan palvelumuotoilun, yrittäjyyden sekä myynnin ja markkinoinnin osaamista.

Toimialojen ja työtehtävien pirstoutuminen antaa mahdollisuuden keskittyä yhä kapeampaan erikoisalaan. Huippuosaajat löydetään globaalien verkostojen kautta ja samalla sähköiset markkinointi- ja myyntikanavat helpottavat tuotteiden ja palveluiden levittämistä. Digitaaliset teknologiat mahdollistavat entistä tehokkaammin etätyön Keski-Suomesta kaikkialle maailmaan.