Digitalisoituminen haastaa myös julkisen sektorin uudistumaan. Julkisilta palveluilta odotetaan samaa helppoutta ja saatavuutta kuin kaupallisilta palveluilta. Sähköiset palvelut tehostavat julkisen sektorin toimintaa ja vapauttavat työvoimaa toisiin tehtäviin. Palvelujen saatavuus paranee, kun hajanaisen palveluverkon ylläpitämisen sijaan julkiset palvelut löytyvät verkosta missä tahansa ja milloin tahansa.

Nopeat verkkoyhteydet ovat välttämättömät koko Keski-Suomessa

Sähköisten palvelujen käyttö edellyttää supernopeita tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat suurten tietomäärien liikkumisen verkossa. Luotettavien yhteyksien on ulotuttava koko maakuntaan, että palvelujen saatavuus ja hyvinvointi voidaan varmistaa. Sujuvat verkkoyhteydet mahdollistavat myös etätyöskentelyn, mikä lisää mahdollisuuksia asua ja ansaita elantonsa maaseudulla.

Digiosaaminen kansalaistaidoksi

Kun julkiset ja yksityiset palvelut sekä ostaminen siirtyvät yhä enemmän verkkoon, tulee digiosaamisesta keskeinen kansalaistaito. Kaikilla keskisuomalaisilla niin kaupungeissa kuin maaseudulla tulee olla mahdollisuus, tarvittava osaaminen ja laitteet palvelujen käyttöön. Tämä asettaa vaatimuksia myös palvelujen suunnitteluun – uusien palvelujen ja toimintamallien on oltava käyttäjälähtöisiä ja eri ikäryhmät lapsista vanhuksiin on otettava huomioon.