Verkossa liikkuva tietomäärä tulee arvioiden mukaan satakertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. Erilaiset tietojärjestelmät keräävät meistä jatkuvasti tietoa, toisin sanoen tuottavat suurdataa. Jos tietovarantoja vapautetaan käyttöön, suurdatan hyödyntäminen avaa monenlaisia mahdollisuuksia uusille palveluinnovaatioille. Julkishallinnolla on datavarantojensa avaajana keskeinen rooli. Julkisen datan avaaminen myös tehostaa hallintoa ja tekee siitä läpinäkyvää.

Kaikki toimii verkossa

Digitalouden myötä palvelut siirtyvät osittain tai kokonaan internetiin ja myös tuotantosektori digitalisoituu. Esineet ja tavarat toimivat verkon välityksellä keräten tietoa esimerkiksi kehostamme, autostamme, kotimme turvallisuudesta tai vaikka jääkaapin sisällöstä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää uudenlaisten tieto- ja etäpalveluiden kehittämisessä.

Digiosaaminen kehityksen edellytyksenä

Keski-Suomi, kuten koko Suomi, on ollut maailman kärkeä ICT:n tuottajana, mutta haasteenamme on ollut teknologian soveltaminen ja palveluiden kaupallistaminen. Nopeasti muuttuvassa digitaloudessa suurimmat tuotot tehdään uusilla palveluinnovaatioilla. Trendien ja mieltymysten muuttuessa nopeasti suurimmat tuotot menevät edelläkävijöille eli niille, jotka keksivät uuden palvelun ensimmäisenä. Perässätulijoille jää vain vähän kysyntää.