Digitalouden vallankumous vaikuttaa elämän kaikilla osa-alueilla

Digitaalinen uudelleenajattelu ulottuu Keski-Suomessa kaikille toimialoille, kaikkiin organisaatioihin, ajattelutapoihin, yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin. Maakunnan oppilaitokset kouluttavat osaajia luomaan uusia innovaatioita ja palveluita. Yritykset hyödyntävät sujuvasti verkko-, mobiili- ja pilvipalveluiden mahdollisuuksia.

Keski-Suomesta kyberturvallisuusalan kansainvälinen keskittymä

Globaalin tietoverkon laajentuessa ja yhteyksien parantuessa myös uhat lisääntyvät. Verkkohyökkäyksistä on tulossa suuri uhka yrityksille ja myös kansalaiset joutuvat varautumaan niihin suojatakseen tietojaan ja varmistaakseen sujuvat yhteydet. Keski-Suomeen on rakentumassa kyberturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja yritysten keskittymä. Vahva osaaminen synnyttää uusia yrityksiä ja houkuttelee alan yrityksiä ulkomailta sijoittumaan Keski-Suomeen.

Lue lisää »

Uusi teknologia muuttaa tuotantoa

Tuotannon automatisoituminen etenee nopeasti. Robotit hoitavat tehokkaasti tuotannon rutiinitöitä ja 3D-tulostus muuttaa tuotannon logiikkaa. Ihmisiä tarvitaan kehittämään tuotannon toimintaa. Jotta maakunnan kilpailukyky pysyy korkealla tasolla, pitää yritysten olla valmiita investoimaan uusimpaan teknologiaan ja kehittämään sen avulla toimintaansa. Henkilöstön osaaminen keskittyy suorittavan työn sijaan tuotannon suunnitteluun, kehittämiseen ja innovointiin.

Lue lisää »

Keski-Suomi osana kansainvälisiä arvontuotannon verkostoja

Digitaloudessa sijainnin merkitys häviää ja markkinat yhtenäistyvät, mutta samalla globaali kysyntä tuo uusia mahdollisuuksia keskisuomalaisten innovaatioiden markkinoinnille. Keskisuomalaiset yritykset toimivat maailman markkinoilla kuin kotonaan. Uudet tuotteet ja palvelut syntyvät osien summana, joissa yhdistyy osaamista eri puolilta maailmaa. Keskisuomalaiset organisaatiot toimivat sujuvasti kansainvälisissä verkostoissa. Globaalien trendien ja uusien ilmiöiden tuntemus on elintärkeää kilpailukyvyn kannalta.

Lue lisää »

Avoin data, suurdata ja tavaroiden internet mahdollistavat uusia palveluita

Erilaiset tietojärjestelmät keräävät meistä jatkuvasti tietoa. Tämän suurdatan hyödyntäminen tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia uusille palveluinnovaatioille, mikäli tietovarantoja vapautetaan käyttöön. Julkishallinnolla on keskeinen rooli datavarantojensa avaajana. Tavarat jääkaapeista autoihin, toimivat verkon välityksellä tuoden kuluttajille uudenlaisia räätälöityjä palveluja.

Lue lisää »

Digitaalisuus läpäisee yhteiskunnan

Digitalisoituminen haastaa myös julkisen sektorin uudistumaan. Julkisilta palveluilta odotetaan samaa helppoutta ja saatavuutta kuin kaupallisilta palveluilta. Sähköiset palvelut tehostavat julkisen sektorin toimintaa ja vapauttavat työvoimaa toisiin tehtäviin. Palvelujen saatavuus paranee, kun hajanaisen palveluverkon ylläpitämisen sijaan julkiset palvelut löytyvät verkosta missä tahansa ja milloin tahansa.

Lue lisää »