Sähköä ja lämpöä valmistetaan uusiutuvasta, keskisuomalaisesta raaka-aineesta, jolloin riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee. Kalliin ulkomaisen energian korvaaminen paikallisella uusiutuvalla energialla on taloudellista. Samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Kysyntää energia-alan uudelle osaamiselle

Tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten yhteiset kehityshankkeet tuovat maakuntaan uutta energia-alan osaamista. Keskisuomalaiset osaavat resurssien viisaan käytön sekä energiankulutuksen vähentämisen. Tällaisella osaamisella on kysyntää kotimaan lisäksi myös muualla maailmassa.

Energiantuotanto tarjoaa työtä myös muille aloille

Uudet energia-alan innovaatiot synnyttävät työtä myös muualle. Biovoimalat hyödyntävät maa- ja metsätalouden sivuvirtoja, energiantuotantolaitosten huoltoon tarvitaan omat osaajansa ja kehityshankkeet työllistävät tutkijoita.

Tuulivoimaa yli ilmastostrategian tavoitteiden

Keski-Suomen ilmastostrategian 2020 tavoite on, että tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus maakunnan energiasta on 2 %. Vuonna 2040 tuulivoimalla tyydytetään selkeästi suurempi osa keskisuomalaisten kotien ja teollisuuden sähköntarpeesta.