Keski-Suomessa asukkailla on tulevaisuudessakin puhdas elinympäristö. Puhdasta luontoa, ruokaa ja vettä sekä niihin liittyvää osaamista tullaan hakemaan meiltä myös maakunnan ja maan rajojen ulkopuolelta.

Veden ja ravinnon puhtauteen liittyvä osaaminen

Puhtaaseen veteen ja ravintoon liittyvät teknologiat ja muu osaaminen ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä sekä Keski-Suomelle että koko maapallolle. Maakunnan korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset kulkevat osaamisen kärjessä. Osaamisella ja teknologisilla innovaatioilla on kysyntää myös maailmalla. Erityisesti resurssiviisaus, vähähiilisyys sekä uusiutuvat energiaratkaisut kiinnostavat.

Turvallista ruokaa kaikille

Vuonna 2040 keskisuomalaisen puhtaan ja turvallisen ruoan tuotanto ja jalostus tarjoavat hyvät eväät alueen asukkaille. Maakunnan laadukkaita tuotteita viedään myös muualle; alkutuotanto ja jalostus ovat Keski-Suomessa ja markkinat maailmalla. Maidontuotannon jalostusaste on korkea. Keskisuomalainen erikoisuus on vahva hevostalous.

Luontomatkailun arvostuksen nousu

Keskisuomalainen luonto on arvokasta omaisuuttamme. Puhtaiden vesien ja metsien äärelle tullaan läheltä ja kaukaa. Kalastus, metsästys, luonnossa liikkuminen ja virkistyspalvelut tarjoavat elämyksiä niin omalle väelle kuin matkailijoille.

Keski-Suomen kansallis- ja luonnonpuistot palvelevat rauhaa ja koskematonta luontoa etsiviä nautiskelijoita. Järvet ja kosket houkuttelevat veneilemään, kalastamaan ja uimaan. Metsien herkut maistuvat alueen asukkaiden ja puhdasta ruokaa arvostavien matkailijoiden lautasilla.