Keski-Suomen vahva maa- ja metsätaloussektori on osoittanut elinvoimaisuutensa. Biomateriaalien jalostusaste nousee ja osaaminen biotaloudessa lisääntyy. Pitkälle jalostetut tuotteet lähtevät vientiin ja ala työllistää ammattilaisia koko maakunnassa.

Uudet tuotantolaitokset hyödyntävät raaka-aineet viisaammin

Resurssiviisaus ohjaa biomateriaalia käyttävien tehtaiden ja tuotantolaitosten toimintaa. Raaka-aineet jalostetaan pitkälle, ja mahdollisimman suuri osa sivutuotteista hyödynnetään. Sivutuotteena syntyy sähköä ja lämpöä uusiutuvista energialähteistä.

Metsä Groupin Äänekoskelle suunnittelema maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas on oiva esimerkki biotalouden uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Biotuotetehdas on enemmän kuin sellutehdas. Se on kokonaisuus, joka ottaa huomioon biotalouden merkityksen kasvun. Raaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana mahdollisimman tehokkaasti. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon. Uudet tuotteet syntyvät arvoketjun eri osaajien yhteistyönä. Uusi biotuotetehdas luo erityisesti pk-sektorille uusia mahdollisuuksia valmistaa innovatiivisia korkean jalostusarvon biotuotteita.

Biotuotetehdas edustaa maksimaalista energia- ja resurssitehokkuutta ja se tukee Suomea uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa eli lisää noin kahdella prosenttiyksiköllä uusiutuvan energian osuutta Suomessa. Laiteratkaisuissa ja -valinnoissa korostuvat energiatehokkuus sekä puhdas teknologia (cleantech).

Biotalouden innovaatiot tuovat työtä koko maakuntaan

Tehtaiden raaka-ainetuotanto työllistää maa- ja metsätalouden ammattilaisia koko maakunnassa. Tuotantolaitosten ympärille tarvitaan palveluntarjoajia, jotka varmistavat prosessien toimivuuden, tuotannon sujuvuuden ja turvallisuuden. Uudet innovaatiot nostavat alueen tuotantolaitosten kannattavuutta ja parantavat entisestään alueen työllisyyttä.

Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehdas tuo Suomeen 2 500 työpaikkaa.