Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella toteutetaan maatalouteen, metsiin, energiaan ja raaka-aineisiin sekä matkailuun ja green care -ajatteluun pohjautuvia hankkeita.

 

Maatalous

Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu (JAMK). Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten kilpailukykyä parannetaan käytännönläheisten koulutusten avulla, jotka luovat edellytyksiä asiakaslähtöiseen, kannattavaan ja houkuttelevaan yrittäjyyteen Keski-Suomen maaseudulla. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2016 – 31.12.2018, hankkeen budjetti 398 884,92€, josta julkinen tuki 279 219,40€.

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/kikehanke

 

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa (JAMK). Hanke kehittää ja edistää keskisuomalaisten luomutoimijoiden ja luomutoimijoiksi haluavien liiketoimintaa ja yhteistyötä pellolta pöytään. Lisäksi hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ja tuottaa lisää luomuyrittäjiä, -tuotteita ja -tietoutta markkinoille. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016 – 31.10.2018, hankkeen budjetti 444 446€, josta julkinen tuki 400 001,40€.

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/luomuks

 

Nuorten työllistämistuki (Jyväskylän kaupunki) Hankkeen tarkoituksena on kehittää käytännönläheinen nuorten työllistämismalli erikoisviljelyyn sekä muille alkutuotannon aloille. Malli palvelee sekä nuoria että viljelijöitä. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2016 -28.11.2018, hankkeen budjetti 106 800€, josta julkinen tuki 64 080€.

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/nuorten_tyollistamishanke.13.xhtml

 

Luonnosta lautaselle, LUOLA (ProAgria Keski-Suomi Ry) Hankkeen toiminnan avulla pyritään luomaan positiivista nostetta luonnontuotealalle Keski-Suomessa ja parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2016–28.2.2019, hankkeen budjetti 265 190,91€, josta julkinen tuki 238 671€.

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/luonnosta-lautaselle-koulutushanke-luola

 

Toivo-tiedonvälitys (Maataloustuottajain Keski-Suomen liitto MTK-Keski-Suomi ry). Hankkeen tiedonvälitystyön tavoitteena on parantaa keskisuomalaisten maatilojen kilpailukykyä ja elinkelpoisuutta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2016-31.12.2018, hankkeen budjetti 350 800€, josta julkinen tuki 350 800€.

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/toivo-tiedonvalityshanke

 

Tallitoimijan verkkoluennot (Suomen hevostietokeskus). Tallitoimijan verkkoluennot on hevostiedon verkkokurssi, jota voi seurata mobiililaitteilta tai omalta tietokoneelta paikasta ja ajasta riippumatta. Kurssi koostuu kolmesta osiosta; 1. Hevosten hyvinvointi ja ruokinta, 2. Valmennus ja kilpahevosen kengitys, 3. Hevosten ja talliympäristön hoito. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-31.5.2017, hankkeen budjetti 29 532€, josta Keski-Suomen Ely-keskuksen tuki 7 939€ .

 

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio (JAMK). Yhteistyöhankkeella edistetään Keski-Suomen maaseudun ja erityisesti ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena mahdollisimman laajassa yhteistyössä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2015 – 31.10.2018, hankkeen budjetti 599 083,60€, josta julkinen tuki 539 175,20 €

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/keko

 

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila (JAMK). Hankkeen tehtävänä on tarjota alkutuotantoon ja yrittäjien hyvinvointiin liittyvää koulutusta keskisuomalaisille maatalousyrittäjille. Pääpaino on maidon- ja naudanlihantuotannossa, mutta koulutukset käsittelevät myös peltokasvien tuotantoa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2015 – 31.10.2018, hankkeen budjetti 990 000€, josta julkinen tuki 891 000€

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/menestyva-keskisuomalainen-nautakarjatila-meka

 

Marjamaat (Pro Agria Pohjois-Karjala ry). Tavoitteena on saada viljelijät uudistamaan kasvustoja, lisäämään pinta-alaa ja kehittämään tuotantoa ostajien tarpeet huomioiden. Uudistamistarvetta on koko toiminta-alueella erityisesti herukkatarhoissa. Lisäksi kaivattaisiin uutta mansikka-alaa, etenkin Keski-Suomessa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 – 30.6.2018, hankkeen budjetti 79 000€, josta julkinen tuki 79 000€

https://pohjois-karjala.proagria.fi/hankkeet/marjamaat-7411

 

Uudet hevoskasvattajat-kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy). Koulutushankkeen tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa ja luoda edellytyksiä hevoskasvatustoiminnan jatkuvuudelle. Tavoitteena on, että Suomessa syntyvien hevosten määrä kasvaa, hevosten laatu ja käyttöominaisuudet parantuvat ammattitaitoisella jalostuksella (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy).  Hankkeen toteutusaika on 2016-2018, hankkeen budjetti 50 400€, josta julkinen tuki 50 400€

http://www.hameenraitti.fi/hanke/uudet-hevoskasvattajat-kotimaisen-hevoskasvatuksen-koulutushanke/

 

Tuota valkuaista, TUOVA (Luke). Hankkeen tavoitteena on parantaa valkuaisrehuomavaraisuutta Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa sekä kehittää hankealueen valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivuvirtojen käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2016 – 31.12.2018, hankkeen budjetti 100 000€, josta julkinen tuki 100 000€

https://www.luke.fi/projektit/tuova/

 

Ravinteiden kierrätys –esiselvityshanke (Kehittämisyhtiö Witas Oy). Hankkeessa selvitetään kuntien ja viljelijöiden kiinnostusta sitoutua hankkeeseen, jonka tarkoituksena on saada kunkin kunnan jätevedenpuhdistamon yhdyskuntaliete kiertoon paikallisille pelloille. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016– 23.4.2017, hankkeen budjetti 31 008€, josta julkinen tuki 27 308€

http://www.witas.fi/hankkeet/ravinteiden_kierratys_2055

 

Metsä

Sykettä Keski-Suomen metsiin – puun liikkuvuushanke (Suomen metsäkeskus). Hankkeen tavoitteena on saada puu liikkeelle Keski-Suomen metsistä. Lisääntyvät hakkuut tuovat metsänomistajille lisää kantorahatuloja ja luovat metsäalalle työpaikkoja. Samalla on kuitenkin huolehdittava tulevaisuuden metsistä kiinnittämällä erityistä huomioita taimikoiden hoitoon ja talousmetsien luonnonhoitoon. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2016 – 31.1.2019, hankkeen budjetti 598 036€, josta julkinen tuki 540 092€

https://www.metsakeskus.fi/syketta-keski-suomen-metsiin

 

Metsäbiotalouden yritysten kehittämishanke (Kehittämisyhtiö Witas Oy). Hankkeessa valmistellaan yritysryhmähanketta biotalouden alueella toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Mukaan lähteviä yrityksiä kartoitetaan pääasiassa Viitasaaren, Pihtiputaan ja niiden lähikuntien alueelta. Hankkeen toteutusaika on 2016, hankkeen budjetti 25 000€, josta julkinen tuki 22 500€

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/metsabiotalouden_yritysten_kehittamishanke.13.xhtml

 

Pohjoisen Keski-Suomen metsäbiotalouden yritysryhmähanke (Kehittämisyhtiö Witas Oy). Hanke on esiselvitys hankkeelle, jossa kerättiin tietoa ja valmisteltiin yritysryhmähanketta biotalouden alueella toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Esiselvityksen aikana kohdealueen merkittävimmäksi mikro- ja pienyrityskentäksi metsäbiotalouden alueella erottui puun ja energiabiomassan hankintaketjussa työskentelevät ja tälle ketjulle koneita tai palveluita tarjoavat yritykset. Tästä yritysjoukosta valikoitui neljä yritystä, jotka tässä hankkeessa lähtevät yritysryhmänä kehittämään omaa ja edustamansa toimialan liiketoimintaa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2016-31.12.2018, hankkeen budjetti 66 000€, josta julkinen tuki 49 500€

 

Maaseutu 2.0 (JAMK). Hankkeen tarkoituksena on luonnonvaratietojärjestelmiä hyödyntäviin yhteistoimintakonsepteihin liittyvän tiedon ja osaamisen hankkiminen alan yrittäjyyden aktivoimiseksi sekä osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2016 – 31.1.2018, hankkeen budjetti 347 000€, josta julkinen tuki 277 600€

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/maaseutu-2-0

 

Riistatalouden liiketoimintamallien aktivointi (JAMK). Hankkeessa luodaan rakenne riistatalouden ammattimaiselle hyödyntämiselle ja autetaan eri osapuolia hyödyntämään riistan liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016-31.3.2018, hankkeen budjetti 249 882€, josta julkinen tuki 224 893€

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/riistatalouden-liiketoimintamallien-aktivointihanke

 

Energia ja raaka-aineet

Biokaasuliiketoiminta ja -verkostot Keski-Suomessa, BiKa (JAMK). Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti, joka mahdollistaa biokaasun jakeluasemien syntymisen maaseutualueille. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016 – 30.4.2018, hankkeen budjetti 299 944€, josta julkinen tuki 269 950€

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/biokaasuliiketoimintaa-ja-verkostoja-keski-suomeen-bika

 

Lähienergialla omavaraisuuteen (Suomen metsäkeskus). Hankkeen tavoitteena on maakunnan energiahuoltovarmuuden turvaaminen ja energiaomavaraisuuden parantaminen hyödyntäen paikallisia energialähteitä, parantaa energialiiketoiminnan kannattavuutta, vähentää energiantuotannosta koituvia päästöjä sekä käyttöönottaa hyväksi havaittuja tehokkaita teknologioita. Hankkeen toteutusaika on 15.3.2016-15.3.2019, hankkeen budjetti 420 304€, josta julkinen tuki 389 974€

https://www.metsakeskus.fi/lahienergialla-omavaraisuuteen

 

Hukat hyötykäyttöön (JAMK). Hankkeessa lisätään paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten ja niiden mahdollisten yhteistyökumppanien tietoisuutta ja kiinnostusta kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta kohtaan sekä tunnistamaan näiden hyötyjä ja mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2016 -31.5.2019.

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/hukat-hyotykayttoon/etusivu/

 

Luontomatkailu ja green care

Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta, LuoKSe (JAMK). Tavoitteena on tiedottaa luontolähtöisistä ja Green Care -toiminnasta ja tukea sitä kautta uusia palvelumuotoja- ja innovatioita. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016 -28.2.2018, hankkeen budjetti 390 161,00€, josta julkinen tuki 358 763,48€

 

Rautalammin – Konneveden luontomatkailun koordinointihanke (Rautalammin kunta). Hankkeen tavoitteena on edistää alueen matkailuinvestointien ja uusien yritysten määrän kasvua, kehittää Etelä-Konneveden kansallispuiston ympärille yhtenäistä matkailukohdetta ja edesauttaa ja nopeuttaa alueen kehittymistä kestävän luontomatkailun kohteena. Hankkeen toteutusaika on 2.3.2016 -31.8.2018, hankkeen budjetti 165 688€, josta julkinen tuki 165 688€

http://etela-konnevesi.fi/luontomatkailun-koordinointihanke/

 

Kiehtova maisema / Intriguing landscape: Rautalammin – Konneveden luontomatkailun kehittämishanke (Rautalammin kunta). Hankkeen tavoite on viedä yrityskentälle käytännön toimenpiteiksi koordinointihankkeessa tuotettu tieto, niin että alueen matkailun ympärivuotisuus ja kestävyys kehittyvät ja investointivetovoimaisuus ja yrittäjyys lisääntyvät. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2016-31.12.2018, hankkeen budjetti 207 672€, josta Keski-Suomen ely-keskuksen julkinen tuki 68 068,70€

http://etela-konnevesi.fi/kiehtova-maisema/

 

Konneveden luontomatkailun investointihanke (Konneveden kunta). Hankkeen tavoitteena on rakentaa 1.9.2014 perustetun Etelä-Konneveden kansallispuistoa ja sen matkailu ja virkistyskäyttöä tukevia rakenteita 2015-2016 välisenä aikana. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2015-31.12.2017, hankkeen budjetti 378 511,95€, josta julkinen tuki 227 107,17€

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/konneveden_luontomatkailun_investointihanke.13.xhtml

 

Etelä-Konneveden maastopalvelujen rakentaminen (Metsähallitus). Hankkeen tavoitteena on rakentaa 1.9.2014 perustetun Etelä-Konneveden kansallispuiston maastopalvelut kansallispuistotasoisiksi vuosien 2015 ja 2016 aikana. Kansallispuistossa on lähtötilanteessa vain vähän palveluja, joten maastorakenteiden lisäämiselle on suuri tarve. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016 -28.2.2018, hankkeen budjetti 97 919,50 €, josta julkinen tuki 97 919,50€

 

Euroja ja elämyksiä (JAMK). Yhteisellä toiminnalla tähdätään maaseutumatkailuyritysten liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja myynnin kasvuun tavoitteellisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden, myynnin kehittämisen sekä verkostoitumisen myötä tulevien kustannussäästöjen avulla. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016-30.6.2018, hankkeen budjetti 80 000€, josta julkinen tuki 60 000€

https://www.aitomaaseutu.fi/euroja-ja-elamyksia

 

Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle (JAMK). Hankkeessa vahvistetaan Keski-Suomen luontomatkailua parantamalla keskeisten retkeilyreittien tunnettuutta, palvelukykyä sekä toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016-28.2.2019, hankkeen budjetti 315 310€, josta julkinen tuki 283 779€

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/retkeilyks