Biotalous aluetalouden veturina

Biotaloudella on Keski-Suomessa vahva asema nyt ja tulevaisuudessa. Asumme uusiutuvien luonnonvarojen maakunnassa, jonka metsistä ja pelloilta saatavista raaka-aineista valmistetaan pitkälle jalostettuja tuotteita vientiin ja kotimarkkinoille. Uusiutuva energia ja puhdas vesi sekä niihin liittyvä teknologia ja osaaminen ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä. Puhdas luonto, luomu- ja lähiruoka ovat myös vetovoimatekijöitä.

Pitkälle jalostettuja tuotteita vientiin

Keski-Suomen vahva maa- ja metsätaloussektori on osoittanut elinvoimaisuutensa. Biomateriaalien jalostusaste nousee ja bio-osaaminen lisääntyy. Pitkälle jalostetut tuotteet lähtevät vientiin ja ala työllistää ammattilaisia ympäri maakuntaa.

Lue lisää »

Biotalouden kone- ja laitevalmistus

Uudet tuotanto- ja jalostusmenetelmät vaativat uudenlaisia koneita ja laitteita. Keskisuomalainen valmistusosaaminen takaa, että maakunnassa ja sen ulkopuolella tehtäviin investointeihin voidaan käyttää myös keskisuomalaista osaamista.

Lue lisää »

Uusiutuva energiantuotanto hyödyttää koko maakuntaa

Sähköä ja lämpöä valmistetaan uusiutuvasta, keskisuomalaisesta raaka-aineesta, jolloin riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee. Sähköä tuotetaan hajautetusti ympäri maakuntaa uusiutuvista energialähteistä sekä uudenlaisten tuotantolaitosten sivutuotteena.

Lue lisää »

Osaamista ja osaajia alueen oppilaitoksista

Kasvava biotalousala tarvitsee monenlaista osaamista. Työelämän tarpeiden ennakointi auttaa saamaan koulutettua työvoimaa sinne, missä sitä tarvitaan. Oppilaitokset ovat kiinteässä yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin valmistuvat ammattilaiset ovat motivoituneita ja osaavia.

Lue lisää »

Biotalouden hankkeet 2015-

Tavoitetila 2017: Keski-Suomessa on monimuotoinen, vientivetoinen ja kestävä biotalous. Uudet pitkälle jalostetut tuotteet ja niihin liittyvä osaaminen ovat kansallista ja kansainvälistä huippua. Paikallinen uusiutuvan energian tuotanto kattaa 50 % Keski-Suomen energiankulutuksesta.

Lue lisää »

Maaseudun biotaloushankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella toteutetaan maatalouteen, metsiin, energiaan ja raaka-aineisiin sekä matkailuun ja green care -ajatteluun pohjautuvia hankkeita.

Lue lisää »